پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش.

لعنت خونه

به قول صادق هذایت زندگی من یه توهمه! یه سوء تفاهم!
وارد شدن دوباره به دانشکده حقوق و داستان همیشگی نگرانی امتحان هیچ وقت عادی نمیشه حتی وقتی سن بالاتر رفته باشه و زن و فرزند داشته باشی.
برای انهایی که از این همه درس خوندن من گیج شدن: اینحا برای کسایی که لیسانس حقوقشون از کشورهایی با حقوق نا نوشته نیست مثل کانادا و انگلیس و استرالیا و آمریکا؛ باید از اول بری دانشگاه و شروع کنی خوندن و البته ربطی هم نداره که فوق لیسانس داشته باشی. کلن فوق برای تحقیقات هست  و نه وکیل شدن.

لعنت بر خودم که هر چه کردم خودم کردم شروع شد...

سه‌شنبه ۴ مهر ۱۳۹۱ ه‍.ش.